artykuły prasowe i popularne / press articles

redakcja opracowań, broszur, katalogów:

Herman K. (red.) 2013, IFLA Europe Students & young professionals landscape architecture contest and catalogue, Wyd. IFLA Europe

Herman K. (red.) 2009, Zielone Debaty: Podsumowanie, Wyd. Centrum Komunikacji Społecznej m. St. Warszawy

artykuły prasowe i popularno-naukowe

Herman K. 2017 Ekologia jako Oszczędność, Rzut – kwartalnik architektoniczny nr. 13 Wyd. Fundacja Elewacja str 62-70

Herman K. 2015. Zieleń – element niezbędny w tworzeniu centrum lokalnego, jako przestrzeni wzmożonych interakcji międzyludzkich. [w:] M. Happach, K. Sadowy (eds.)  Centra Lokalne. Studium koncepcyjne dotyczące Centrów Lokalnych w Warszawie. Wyd. OW SARP, Warszawa 2015. p: 135-137

Herman K. 2015, “Społeczność w Zieleni” w: Magazyn Miasta 09: Wspólnoty miejskie str. 60-63

Herman K., Kassner M. 2014, “Dokąd zmierza miejskie ogrodnictwo” w: Zielone Wiadomości nr. 20 (3/14) str. 11

Herman K., 2014 “Park magazynu beczek” w: Zieleń to Życie, wrzesień 2014, str. 39-41

Herman K., 2014 “Godząca natura” w: Zieleń to Życie, sierpień 2014, str. 43-45

Herman K., 2014 “Zabawa w naukę” w: Zieleń to Życie, lipiec 2014, str. 46-47

Herman K., 2014 “Miasto powinno wspierać działkowców. Ogródki to przyszłość” Gazeta Stołeczna oraz Gazeta.pl 01.06.2014

Herman K., 2014 “Nowoczesna zagroda kultury” w: Zieleń to Życie, czerwiec 2014, str. 42-44

Herman K., 2014 “Iluzja zielonego budynku” w: Zieleń to Życie, maj 2014, str. 84-86

Herman K., 2014 “Park dwunastu krajobrazów” w: Zieleń to Życie, kwiecień 2014, str. 80-81

Herman K., 2014 “Ogrody XXI wieku. Łąki w Warszawie i Schwerinie” w: Zieleń to Życie, marzec 2014, str. 74-76

Herman K., 2014 “Mini w mieście” w: Zieleń to Życie, styczeń-luty 2014, str. 76-79

Herman K., Łepkowski M., Słomkowski J. 2013 “Cmentarz – ogród dla żywych i umarłych” w: Magazyn Miasta 2/2013 (3), Fundacja res Publika, Warszawa str. 97-100

Herman K., 2013 “Zbliża ludzi” w: Zieleń to Życie, listopad-grudzień 2013, str. 74-77

Herman K., 2013 “Ogrody w chmurach” w: Zieleń to Życie, październik 2013, str. 74-77

Herman K., 2013 “Ogródki ale czy ogrody” w: Zieleń to Życie, sierpień 2013, str. 76-79

Herman K., 2013 “Bitwa na zieleń” w: Zieleń to Życie, maj 2013, str. 74-77

Herman K., 2013 “Ogród współczesnego nomady” w: Zieleń to Życie, maj 2013, str. 74-77

Herman K., 2013, „Zielone reklamy” w: Zieleń Miejska 2013, nr 3, Wyd. Abrys, s. 52-53

Herman K., 2012, „Zielone interwencje” w: Zieleń Miejska 2012, nr 3, Wyd. Abrys, s. 52-53

Herman K., 2011 Ogrody-eksperymenty wśród kanadyjskiej tajgi [w:] Zieleń miejska nr 10 (54), Wyd. Abrys, s. 26-28

Herman K. 2010 “Tymczasowy ogród deszczowy” w: “Szt. Ogrodu – rocznik o sztuce ogrodowej” nr. 1, Wyd. Pracownia K, Kraków

Herman K., 2009 „Mobilne ogrody współczesnych nomadów”, w: http://www.sztukakrajobrazu.pl nr. 10

Herman K., 2007 „Od monumentu do Ogrodu: Ottawa – Montreal – Toronto” w: http://www.sztukakrajobrazu.pl nr. 8

Herman K., 2006 „Sztuka krajobrazu” w: „Genius Loci” nr. 1, 11/2006, wyd. Urbanista

Herman K., 2006 „Labirynt Erosa” w: „Magazyn BCC” 9/2006, wyd. Business Centre Club sp. z.o.o.

Herman K., 2006 „Zamek i opactwo Kylemore” w: „Magazyn BCC” 1/2006, wyd. Business Centre Club sp. z.o.o.

Herman K., 2005 „Tajemne siły w naszym ogrodzie” w: „Basen Sauna Wellness” 6/2005, wyd. Business Centre Club sp. z.o.o.

Herman K., 2005 „Miejsca godne polecenia” w: „Basen Sauna Wellness” 6/2005, wyd. Business Centre Club sp. z.o.o.

Herman K., 2004 „Szanuj zieleń” w: „Nowy Wyszkowiak” 1/2004, wyd. Edytor S.C.

Herman K., 2004 „Szarzyzną w oczy kolą” w: „Vaganzza” 1/2004, wyd. Vaganzza

Herman K., 2004 „Kuligi” w: „Vaganzza” 1/2004, wyd. Vaganzza

Herman K., 2003 „Zimowe Szlaki Rekreacji Ruchowej” w: „Vaganzza” 12/2003, wyd. Vaganzza

Herman K., 2003 „Wisłorura” w: „Vaganzza” 11/2003, wyd. Vaganzza

Herman K., 2003 „Nieborów i Arkadia”, w: „Vaganzza” 11/2003, wyd. Vaganzza

Advertisements