>>> classes at WULS-SGGW 

lato 2019:

dzień tygodnia

godziny

Nazwa przedmiotu

miejsce

Środa

12-14

Sporządzanie opracowań

konkursowych

Wykład

(27.02,6,13,20,27.03.br.)

Aula IV bud. 37

14-18

Sporządzanie opracowań konkursowych ćwiczenia (do 27.03)

s. 37 bud. 13

Czwartek

12-16

Sporządzanie opracowań konkursowych ćwiczenia (do 27.03)

s. 5 bud. 13

II połowa semestru

Poniedziałek

8-11

Partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu

Wykład (1,8,15.04.)

s. 041 bud 37

11-14

Partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu

gr. 2 (od 1.04.)

s. 37 bud. 13

Czwartek

9-12

Partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu gr. 3 (od 1.04.)

s. 5 bud. 13

12-15

Partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu gr. 4 (od 1.04.)

s. 5 bud. 13

14-17

Rzeźba w krajobrazie. Ćwiczenia – 1 spotkanie

s. 37 bud. 13

 

zima 2018:

Dzień tygodnia

Godziny

Nazwa przedmiotu

Miejsce

Wtorek

9-12

Architektura krajobrazu (Gosp.Przestrz.) – pierwsze 10 tyg.

bud. 34, s. 0/31

Czwartek

11-14

Konwersatorium specjalizacyjne (od 8.11)

bud.13

14-16

Community gardenning & garden as an event (Erasmus) (od 15.11)

bud.13

Piątek

10-11:30

Projektowanie Urbanistyczne  – wykład (Gosp.Przestrz.)

bud. 34, s. 1/78

11:30-13

Temporary gardens: green design for events, scenography and everyday urban space (fakultet, j.obcy)

bud.13

16:30-19

Projektowanie Urbanistyczne  – ćwiczenia (Gosp.Przestrz.)

Bud 34 s. 1/83

wiosna 2018:

Dzień tygodnia

Godziny

Nazwa przedmiotu

Miejsce

poniedziałek

9-11

Projekt niskobudżetowego zagospodarowania przestrzeni publicznej (wykład 19.03, 26.03, 9,16,23.04)

s. 041
bud. 37

11-14

Projekt niskobudżetowego zagospodarowania przestrzeni publicznej (ćwiczenia – od 19.03.br.)

s.37 bud.13

14-17

Projekt niskobudżetowego zagospodarowania przestrzeni publicznej (ćwiczenia – od 19.03.br.)

s.37 bud.13

środa

10-12

Seminarium inżynierskie

s.5 bud.13

12-14 Sporządzanie opracowań konkursowych (wykład 14.03) Aula IV bud. 37
14-18 Sporządzanie opracowań konkursowych (ćwiczenia 7.03, 14.03)

bud.13

czwartek

11-15

Sporządzanie opracowań konkursowych (ćwiczenia 8.03)

bud.13

16-19

Rzeźba w krajobrazie (3 spotkania)

bud.13

piątek

9-13

Sporządzanie opracowań konkursowych (ćwiczenia 16.03)

bud.13

zima 2017:

Dzień tygodnia

Godziny

Nazwa przedmiotu

Miejsce

poniedziałek

15-18

Partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu (od 13.11)

s. 041 bud. 37

wtorek

8-11

Architektura krajobrazu

bud. 34, s. 0/10

14-15

dyżur

Bud.13 9a

15-18

Pracownia sztuki ogrodu i krajobrazu (od 8.11)

bud.13

czwartek

11-14

Konwersatorium specjalizacyjne (od 16.11)

bud.13

14-16

Community gardenning & garden as an event (Erasmus)

bud.13

wiosna 2017:

Dzień tygodnia Godziny Nazwa przedmiotu Miejsce
poniedziałek 10-12 Community gardening and garden as an event s. 5 bud. 13
12-14 Seminarium 1 s. 5 bud. 13
14-17 Pracownia sztuki ogrodu i krajobrazu 1 s. 5 bud. 13
17-20 Planowanie rozwoju miast Bud. 34, s. 0/31
czwartek 13-15 Dyżur pok 9A bud.13
15-18 Rzeźba w krajobrazie s. 37 bud.13
sobota 14-19 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (2 spotkania) Bud. 34, s. 0/31
niedziela 13-15 Projektowanie urbanistyczne (1 wykład) Bud. 34, s. 0/35

zima 2016:

dzień tygodnia godziny Nazwa przedmiotu miejsce
poniedziałek 14:50-16:20 Projektowanie urbanistyczne MSGP (5 wykładów) B.34, s. 0/35
wtorek 12-15 Pracownia sztuki ogrodu i krajobrazu (pół semestru) bud 13 s.37
środa 8-13 Architektura krajobrazu (MSGP) (6-10 tydz) Bud. 34, s. 2/7
14-18 Trendy we współczesnej architekturze krajobrazu (1 wykład) bud 37 s.0/41
piątek 9-11 Community gardenning and garden as an event (Erasmus) bud 13
11-13 Projekt niskobudżetowego zagospodarowania przestrzeni publicznej (fakultet) bud 37 s.0/41
14-15 dyżur bud 13 pok. 9A

zima 2015:

dzień tygodnia godziny Nazwa przedmiotu miejsce
poniedziałek 14-16 Projektowanie urbanistyczne (6 wykładów) bud. 34
wtorek 14-17 Projektowanie urbanistyczne i krajobrazowe bud 34
środa 13-18 Trendy we współczesnej architekturze krajobrazu (od 25.11) – 6 spotkań Bud. 37 s.041
piątek 11-13 Community gardening & garden as an event (Erasmus) bud 13 pok 9a
13-16 Partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu bud. 37 aula IV
15:45-17:15 Projektowanie urbanistyczne (3 wykłady) bud 34 s. 1/78
17:30-20:00 Projektowanie urbanistyczne (ćwiczenia) bud 34


wiosna 2015:

dzień tygodnia godziny studia / semestr Nazwa przedmiotu miejsce
poniedziałek 11-12 dyżur bud. 13 pok. 9A
12-14 AK mag. sem 1 Seminarium dyplomowe bud. 13
14-17 AK mag. sem 1 Pracownia sztuki ogrodu i krajobrazu 1 bud. 13
czwartek 17-19 AK mag. sem 1 Rzeźba w krajobrazie (5 spotkań) + plener bud. 13
14-19 AK inż. sem 6 Genius Loci terenów poprzemysłowych i powojskowych
(2 spotkania)
bud. 37
s. 0/41
niedziela 13-20 gosp. przestrz. Projektowanie procesów kreacji
(2 spotkania)
bud. 34, s. 0/35

zima 2014:

dzień tygodnia godziny studia / semestr Nazwa przedmiotu miejsce
poniedziałek 9-14 Erasmus Garden design
(2 spotkania)
Bud. 13
14-19 Trendy we współczesnej architekturze krajobrazu (od 24.11) bud. 37 sala 0/41
14-16 GP Projektowanie urbanistyczne (2 wykłady) bud. 34
17-20 (konieczność przeniesienia) AK mag sem 2 Partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu bud. 13
środa 14-16 Seminarium katedry bud. 13
czwartek 12-18 GP sem. 7 Projektowanie procesów kreacji w przestrzeni publicznej bud. 37
piątek 8-10 Erasmus Community gardening and garden as an event bud. 13 s.6
10-12 Dyżur bud 13 pok 9a
12-15 AK inż sem. 3 Projekt niskobudżetowego zagospodarowania przestrzeni publicznej bud. 37 s.0/41
15-17 GP niest sem 5 Projektowanie urbanistyczne (2 wykłady) bud 34 s. 1/78
sobota 8-11 GP niest sem 7 Projektowanie urbanistyczne (2 wykłady) bud 34 s. 0/35