“On Site” Foundation for local communities (Fundacja “Na Miejscu”)

Realizowany od września 2012 projekt „Na Miejscu – Działanie” Fundacji Na Miejscu (www.namiejscu.org), ma za zadanie stworzenie programu rewitalizacji dwóch przestrzeni w Warszawie (Skwer przy ul. Krochmalnej oraz Rynek Mariensztatu). Partnerem działań jest nowojorskie biuro Project for Public Spaces, od ponad trzydziestu lat pracujące nad rewitalizacją przestrzeni w miastach na całym świecie. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, a pozostałymi partnerami: Skanska oraz dzielnice M. St. Warszawy – Wola i Śródmieście.

Artykuł w “Gazecie Stołecznej” pt. “Tu wszystko się udaje”

Projekt Zakładał kilka etapów: stworzenie bazy wiedzy i obrazu miejsc – opracowań varsawianistycznych, urbanistycznych i mapy społecznej; pracę z mieszkańcami – animację lokalną; przeprowadzenie warsztatów i stworzenie tymczasowych interwencji, które miały za zadanie przetestowanie w praktyce trafności pomysłów wypracowanych na warsztatach. Przeprowadzona analiza interwencji tymczasowych ma być podstawą do opracowania długofalowych strategii rozwoju dla obu miejsc. Strategie będą zawierały wytyczne dla samorządu i mieszkańców dotyczące dalszego funkcjonowania i rozwoju miejsc pod kątem społecznym i urbanistycznym. Oprócz wiedzy eksperckiej, pomocy w prowadzeniu warsztatów i wspólnym opracowaniu koncepcji projektowych, korzystaliśmy z wypracowanej przez PPS koncepcji “placemaking” oraz metodach badawczych opracowanych przez Williama H. White’a (“Społeczne życie małych przestrzeni miejskich”) i Jana Gehla (“życie między budynkami”).

Powyżej zdjęcia projektu dla skweru “Górka”, który jest wynikiem dwuletniego procesu konsultacji i animacji lokalnej. Projekt stworzony wraz z Grupą Architektoniczną Centrala i konsultowany z mieszkańcami osiedla. (rys. i zdj. – Centrala oraz Fundacja Na Miejscu).

Powyżej zdjęcia z procesu animacji mieszkańców i tworzenia instalacji tymczasowych.

%d bloggers like this: